lørdag 5. april 2014

The perfect moment
Don`t wait for the
perfect moment.
Take the moment
and make it
perfect

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar