torsdag 30. september 2010


Foreldre er som en bue, mens barna er pilene.
Når pilene forlater buen, er de på egenhånd.
Ute på sin egen reise.
Dine barn er ikke dine barn....
De er sønner og døtre av livet som lengter etter seg selv...
De kommer gjennom deg, men ikke fra deg...
Du kan gi dem din kjærlighet, men ikke dine tanker....
For de har sine egne tanker...

onsdag 29. september 2010
Det å leve er å gjøre seg selv sårbar.
Livet er ikke noe du skal utsette, men noe du skal leve akkurat nå....