torsdag 13. mars 2014

Du er enestående!Du er et enestående
og fantastisk menneske.
Av alle de milliarder mennesker
som lever på jorden,
Finnes det ikke noe annet DEG,
og din eksistens
er i seg selv avgjørende
for at universet skal fungere,
for du er EN DEL av hele universet.
Alt du ser,
og alt som er til,
kunne ikke eksistert uten DEG!


You are a unique
 and wonderful human being.
 Of all the billions of people
 living on earth,
there Is no one else like YOU
and your existence itself
is essential for the universe to work,
 for you are part of the entire universe.
Everything you see,
 and everything that is,
 could not exist without YOU!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar