lørdag 13. august 2011

Kjærlighet og respekt
Dersom du vil ha kjærlighet og respekt,
 må du begynne med å erkjenne din betydning.
 Du er verken viktigere eller mindre viktig enn
andre mennesker i sosiale sammenhenger,
men for deg selv
er du faktisk den viktigste i verden.
 Det er bare DU 
som kontinuerlig kan fylle
ditt behov for selvrespekt, 
uansett hva andre måtte
si, gjøre eller mene.


 If you want love and respect,
you must begin by acknowledging your importance.
You are either important or less important than
other people in social contexts,
but for yourself,
you are actually the most important thing in the world.
There is only you
who can continuously fill
your need for self respect,
no matter what others may
say, do or think.


 Sitat fra Mia Tørnblom


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar